Submit

Niklas Högefjord, VD på Krokedil

Idag, 2021-01-28, släpper Billmate ett helt nytt plugin för att ta emot betalning i WooCommerce med Billmate Checkout. Tillägget är en nyutveckling i tätt samarbete tillsammans med Krokedil som är den ledande leverantören för betalmoduler till WooCommerce.

– Vi är stolta över att ha fått uppdraget att utveckla det nya pluginet till Billmate Checkout för WooCommerce. Det har varit ett kul projekt att jobba i och vi ser med spänning fram emot ett fortsatt samarbete, säger Niklas Högefjord VD på Krokedil.

Det nya pluginet har ett flöde som ligger närmare WooCommerce standardkassa när det gäller hur och när ordern skapas i e-handelsplattformen. Det här gör att Billmate Checkout blir mer kompatibel med andra plugins som också utökar funktionaliteten i kassan. Bland annat blir det enklare att kunna lägga till extra formulärfält som exempelvis låter kunden anmäla sig till ett nyhetsbrev eller välja utlämningsställe för frakt.

Ett antal webbutiker har varit piloter för det nya pluginet och vi vill passa på att tacka dessa för att de ställt upp med att komma med feedback initialt vilket varit ovärderligt för oss. Det nya pluginet finns tillgängligt att ladda ner via WordPress eller via denna länk: https://wordpress.org/plugins/billmate-checkout-for-woocommerce/

Hyllad support – Precis som vanligt

En sak som inte förändras är hur vi supportar våra kunder får detta nya plugin. Allting är precis som vanligt och Billmate hjälper kunder direkt som är i behov av support. Vi tar ansvar för de plugins och tjänster vi ger ut i vårt namn och vill därför att kunder ska få direkt hjälp av oss.
Supporten finns som vanligt tillgänglig på support@billmate.se eller på telefon 040-30 35 00.

Orderhantering

Som om det inte vore nog har vi i samband med detta valt att utveckla ett andra tillägg för att hantera orders automatiskt. Denna funktionalitet fanns tidigare i samma plugin men vi har valt att dela upp detta för att snabbare kunna genomföra uppdateringar. Detta ger de användare som inte har behov av orderhantering i WooCommerce att minimera antalet felkällor i synkronisering av orderdata. Ett vanlig alternativ är att använda sig av ett annat affärssystem som aktiverar och ändrar ordrar samt hanterar returer.
Order Management pluginet kan laddas ner via WordPress eller på denna länk, https://wordpress.org/plugins/billmate-order-management-for-woocommerce.

Dokumentation

Vi har även tagit fram en ny dokumentation för de båda pluginen som finns tillgänglig här, https://support.billmate.se/hc/sv/sections/360004888977.

Migrationsguide

Att migrera ifrån vårt tidigare tillägg till vårt nya är enkelt. Men självklart har vi skapat en guide hur man gör när man migrerar ifrån vårt tidigare plugin till vårt nya. Guiden finns här, https://support.billmate.se/hc/sv/articles/360017264158.

Vad händer med det tidigare pluginet?

Det gamla pluginet kommer att fortsätta finnas kvar med support. När den stora massan av anslutna användare har migrerat till det nya pluginet som använder sig av Billmate Checkout kommer vi att sätta ett end-of-life datum på det gamla pluginets stöd för Billmate Checkout. Det gamla tillägget kommer att finnas kvar men förändras så att det endast stödjer Custom Pay. Så fort detta datum är satt kommer vi att kommunicera detta.

Idéportalen

Vi vill med detta tillägg även bjuda in alla användare till att forma hur våra plugins för WooCommerce ska vidareutvecklas. Vi har därför skapat en portal där vi delar med oss av vad vi funderar på att bygga in i pluginen och man kan skicka in egna idéer till oss. Portalen för detta finns här, https://woocommerce.portal.billmate.se/.

Om något fungerar inte som det är tänkt?

Även om vi har testat alla tänkbara scenarion förväntar vi oss inget annat än att det kommer att uppstå vissa barnsjukdomar i samband med releasen av dessa två tillägg. Vi är förberedda på detta och hjälper till så fort det bara går. Stöter du på något som inte fungerar som förväntat finns det två sätt att rapportera detta. Det första är att maila till vår hyllade support på support@billmate.se. Alternativt är att skapa en issue på GitHub om du är bekväm med det.
Billmate Checkout For WooCommerce på Github
Billmate Order Management For WooCommerce på GitHub