Johan Lindberg tar över VD-rollen på Billmate samtidigt som Anders Fransson och Mats Lindoff blir en del av styrelsen.

Drygt ett år sedan lämnade Johan Lindberg över posten på Billmate för att fokusera på VD-rollen på Invoice Finance. I samband med att dotterbolaget samordnar med moderbolaget Invoice Finance tar han åter igen plats som VD på Billmate. Samtidigt som han behåller sin roll på Invoice Finance.  

”Vi är i ett mycket spännande skede och upplever en stor efterfrågan för våra lösningar av allt större företag. Med hjälp av förtroendet hos ägarna och den kunskap som Anders Fransson tar med sig in i bolaget så hoppas vi kunna utveckla Billmates plattform samtidigt som båda bolagen kan växa i form av kunderbjudande”, säger Johan Lindberg, VD Invoice Finance och Billmate.

Anders Fransson är erfaren VD, entreprenör och investerare. Han har spelat en nyckelroll i utvecklingen av Lundalogik. Han har också engagerat sig i flera bolag genom att ge rådgivning i deras tillväxtinitiativ.

Med Anders Franssons branscherfarenheter inom allt från mjukvara & CRM tjänster till marknadsföring, affärsrådgivning & verksamhetsutveckling kommer han bli en viktig nyckelspelare i uppväxlingen av både Billmates och Invoice Finance verksamheter.

”Billmate verkar i en spännande och växande bransch. Med en tydlig marknadsledare eftersträvar marknaden alltid valmöjligheter. Jag har varit med om att ta en mindre utmanare till ett av de etablerade valen på marknaden och känner ett stort förtroende för att Billmate kan göra samma resa.” säger Anders FranssonStyrelseordförande Billmate

Mats Lindoff, som tidigare varit bland annat teknisk direktör på Sony Ericsson är sedan Billmate grundades delägare och blir ny styrelsemedlem för att stödja bolaget i en planerad expansionsfas. Billmates före detta Styrelseordförande Fredrik Lindblad stannar i styrelsen som ordinarie ledamot.