Submit

Nu har vi på Billmate släppt version 3.1.1 av vår WooCommerce betalmodul. Denna versionen är en mindre uppdatering med fokus på att lösa mindre buggar.

Buggar som har krossats

Bankbetalnings namn

Numera har namnet för bankbetalning alltid samma namn, oberoende på var det visas.

Hanteringen av avrundning

I vår föregående release, version 3.1.0, skrev vi om stora delar av vår hantering kring att hämta priser ifrån WooCommerce och på detta sätt skapa bättre stöd för avrundning, oberoende hur man anger sina priser i WooCommerce. Dvs. med eller utan moms samt oberoende av antalet decimaler. När en order är betald med Billmate betalmodul görs av säkerhet en automatisk kontroll av att det belopp som kund betalat stämmer överens med butikens order före order markeras som betald i butik. Är butiken inställd på att visa priser med 0 decimaler och butiken gör olika avrundningar på artiklar och frakt så kan beloppet i butik skilja sig någon krona mot uträknat belopp.
För att ha marginal för butikens avrundningar tillåter Billmate betalmodul att orderns totalsumma i butiken kan skilja sig 3 kr mot det betalda beloppet för att order i butik ska markeras som betald.
Detta kan endast uppstå när man använder noll decimaler vilket inte är rekommenderat. Läs mer här om noll decimaler i WooCommerce, https://krokedil.se/visa-inte-priser-med-0-decimaler-i-woocommerce/.

Förbättringar som gjorts

Laddningsanimation för Billmate Checkout

Vi har nu förbättrat när laddningsanimationen syns för Billmate Checkout för att få en smidigare upplevelse.

Stöd för plugin ”Product Add-Ons”

Vi har nu skapat stöd för pluginet ”Product Add-Ons” i kombination med Billmate Checkout. Det fanns tidigare stöd för detta i den traditionella kassan och nu har vi även byggt in stöd för pluginet i kombination med Billmate Checkout.

 

Vi tar mer än gärna emot feedback från er gällande våra moduler, och det lämnar ni enklast genom att maila vår tekniska support på support@billmate.se.
På nedanstående länkar kan du ladda ner senaste version av vår WooCommerce betalmodul om du inte uppdaterar automatiskt via WordPress.
https://sv.wordpress.org/plugins/billmate-payment-gateway-for-woocommerce/
https://github.com/Billmate/woocommerce/releases/latest