Submit

Svenska dagbladet skriver idag om EU:s beslut om högre avgifter för bankkort.

EU anser att höga kortavgifter inom detaljhandeln bidrar till att kortanvändningen bland konsumenter inte är så stor som den skulle kunna vara. Av denna anledning kommer EU:s ministerråd nu att fatta beslut om en ny lagstiftning gällande vilka avgifter banker får ta ut för kortbetalningar.

En av de mest omdiskuterade förändringarna i lagstiftningen är ett nytt tak för mellanbanksavgifter för kortbetalningar. I praktiken innebär detta att bankernas intäkter inom kreditkort kommer att sjunka med flera miljarder kronor varje år. En trolig effekt är att bankkunderna, konsumenterna, drabbas av nya avgifter för sina debetkort/bankkort eftersom bankerna måste kompensera sig för bortfallet inom kreditkort.

Enligt Riksbanken genomfördes 400 miljoner kreditkortsköp i Sverige under 2013. Det är svårt att uppskatta hur mycket varje köp kostar för handlaren, men enligt några år gamla uppgifter från Svensk Handel pekar det på 10 kronor i avgift per kreditkortsköp.

Klicka här för att läsa hela artikeln på Svenska Dagbladets hemsida!