Submit

 

Vi på Billmate gör utbetalningar till våra e-handelskunder en gång i veckan, varje onsdag. I samband med detta skapas en avräkning som används som underlag till e-handlarnas bokföring. Vi får en del frågor kring hur dessa ska bokföras och vi har därför skapat denna guide som förklarar hur detta enklast genomförs.

Vi börjar med att reda ut de två olika bokföringsmetoderna, kontantmetoden och faktureringsmetoden. Om räkenskaperna inte avslutas med en årsredovisning och om nettoomsättningen normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor får bokföring ske enligt kontantmetoden. Man brukar säga att kontantmetoden är något enklare att sätta sig in i och använda, men blir större och omsätter mer än 3 miljoner per år är man skyldig att bokföra enligt faktureringsmetoden.

Avräkningsexempel där man sålt fakturor till Billmate, det vill säga använt sig av Factoring/fakturaköp.

bildbokforing

Kontant- eller faktureringsmetoden?
Ovan ser ni ett exempel på hur en avräkning från Billmate kan se ut. Vi kommer nu att titta närmare på de olika bokföringsmetoderna, och applicera dem direkt på avräkningsexemplet för att ge er en så enkel och tydlig förklaring som möjligt.

Bokföring enligt Kontantmetoden
Kontantmetoden innebär att man bokför inkomster och utgifter endast när en in- eller utbetalning inträffar. Denna metod är vanligt förekommande hos enskilda näringsidkare och övriga bolag där årsomsättningen inte överstiger 3 miljoner SEK.

Vi tittar på avräkningsexemplet ovan. Notera att detta endast är ett exempel på hur ni kan välja att lägga upp det. Ni väljer själva om ni vill specificera kostnadskontona enligt nedan eller om ni vill summera samtliga kostnader kopplade till factoring på 6064.

tabell1

Bokföring enligt faktureringsmetoden
Som tidigare nämnts är faktureringsmetoden obligatorisk för bolag som omsätter mer än 3 miljoner SEK.  Denna metod används vid löpande bokföring där en kostnad bokförs direkt när den uppstår, d.v.s. i regel med att en faktura mottages. Den främsta skillnaden mellan de olika bokföringsmetoderna är just att man med faktureringsmetoden bokför alla fakturor direkt. Många anser att denna metod ger en mer korrekt bild av verkligheten och underlättar bokföringen eftersom varje faktura kan kopplas direkt till en bokföringspost.

Välj själva hur ni vill använda kontoplanen. Förslagsvis använder du konto 1510/1511 Kundfordringar eller 1512 Belånade kundfordringar (Factoring).

I samband med att varorna levereras och ni aktiverar fakturorna skapas er intäkt och ni bör föra in det i er reskontra.

tabell2

När ni mottager betalning för era fakturor drar Billmate av kostnaden för sina avgifter. Resterande betalas ut till ert bankkonto.

tabell3

Vi hoppas att denna guide gav dig förståelse för våra avräkningar och hur du bokför dem enligt de olika metoderna. Då vår ambition är att göra er bokföring så enkel som möjligt tar vi mer än gärna emot feedback och förbättringsförslag och det lämnar ni enklast här.

Du kan även kontakta vår kundtjänst på info@billmate.se