Submit

E-handeln växer sig starkare för varje år, både inom Sverige och utomlands. Samtidigt blir det allt viktigare att som e-handlare hålla koll på juridiken. Billmate har intervjuat Agnes Hammarstrand, ”E-handelsadvokaten”, som länge inriktat sig på just juridik inom IT och handel på nätet. Hon berättar bland annat om hur viktigt det är att göra en juridisk granskning av sin webbutik.

Agnes Hammarstrand har under många år arbetat som advokat nischat mot IT och e-handel. Hon är idag partner på Delphi som är en av de främsta affärsjuridiska byråerna i Sverige. Agnes och hennes kollegor arbetar bland annat med e-handelsföretag i förebyggande syfte med att säkerställa att de inte bryter mot gällande lagstiftning.

agnesDet är många lagar som e-handlare behöver tänka på. Just nu ser vi en tydlig trend att lagstiftare, myndigheter och domstolar tar i med tuffare tag på e-handeln. Tidigare har det normalt inte kostat att göra fel, förutom i form av badwill och besvikna kunder, vilket i och för sig kan vara nog så allvarligt. Senaste året har det dock blivit vanligare med böter och vitesförelägganden, berättar Agnes.

 Vad gör då en e-handelsadvokat?

Vi hjälper e-handlarna att säkerställa att de följer gällande regler, så de får användarvänliga sajter och undviker tvister, skadestånd och böter, berättar Agnes. Normalt inleds ett uppdrag med att vi gör en juridisk granskning av e-handelssajten. Vi hjälper även företag att skydda sina immateriella tillgångar och kunddatabas.

Agnes och Delphi arbetar både med företag som ska lansera en webbutik, och de som har en befintlig, men tidigare inte gjort någon juridisk granskning.

Den juridiska granskningen gäller inte enbart juridiska villkor, utan inkluderar även beställningsprocessen och mycket annat.

Inte bara svensk lagstiftning påverkar svenska e-handlare. Tydligast är inflytandet från EU. Det viktigaste exemplet just nu är en föreslagen ny personuppgiftslagstiftning. Den som bryter mot den föreslagna lagen kan riskera böter motsvarande 2 % av omsättningen. En kunddatabas är bland det mest värdefulla en e-handlare besitter, men tyvärr är många dåligt insatta i gällande lagstiftning. Detta kan i värsta fall leda till att e-handlare tvingas radera alla uppgifter vid en granskning.

Det är dags för e-handlare att börja ta juridiken på allvar. Tidigare har det inte behövts, men de tiderna är nu förbi, säger Agnes.

Nedan följer Agnes 5 främsta juridiska tips för e-handlare.
1. Gör en juridisk granskning av din webbutik. Se det som en billig försäkring.
2. Säkerställ att er kunddatabas är laglig – innan det gått så långt att ni måste radera den.
3. Börja förbered er för nya personuppgiftslagen
4. Anlita en advokat som är expert på just e-handelsjuridik. Detta är extra viktigt vid internationalisering.
5. Börja ta juridiken på allvar